Kapalı Rinoplasti – 2024 Fiyat

Burun ameliyatları için günümüzde halen 2 ana teknik ile girişim yapılmaktadır. Bunlardan Plastik Cerrahlar tarafından en çok tercih edileni kapalı tekniktir. Her ne kadar son zamanlarda açık teknik ile yapılan girişimlerin ve sadece bu teknik ile işlem yapan hekimlerin sayısı artmış olsa da, kapalı teknik popülaritesini korumaktadır. Birçok hastaya yanlış olarak kapalı tekniğin eski teknik olduğu aksettirildiği hastalarımızdan duyulmakla birlikte bu iki yöntem veya giriş yolu arasında eskilik veya yenilik gibi bir fark yoktur.Kapalı teknik daha çok deneyimli cerrahların tercih ettiği bir yöntem olup tüm hastalara istisnasız uygulanabilir. Kapalı tekniğin ön plana çıkan avantajları,

  1. Tip (burun ucu) ödeminin(şişlik) açık tekniğe göre oldukça kısa süremesi neticesinde çabuk şeklin oturması. Hatta 1-2 ay içerisinde net bir görüntü sağlanmasına rağmen açık rinoplastide bu süre 1 seneye kadar uzaması.
  2. Dışardan görülen hiçbir izin olmaması.
  3. Şekillendirmenin burun kemiklerine cilt yapışık olduğu hade yapılmasından dolayı kolay şekillendirme ve çabuk iyileşme (ödemin azalması nedeniyle).
  4. Ameliyat süresinin yarı yarıya kısa olması, dolayısıyla daha az anesteziye maruziyettir.