Revizyon (Düzeltme) Ameliyatları

Estetik Ameliyatların önemli bir bölümünü daha önceden yapılmış olan ameliyatlar oluşturmaktadır. Bu oran küçümsenmeyecek kadar fazladır. Hastaların en büyük şikayeti genellikle daha önce planlananın dışında bir sonuçla karşılaşmış olmasıdır. Bu tabii ki ister istemez hastayı ve çevresini gerer. Hastanın psikolojisi olduça bozulmuştur. Bu hastaların ilk olarak sakinleşmeleri sağlanarak yapılabilecek olan ameliyatın planlanmasından önce yapılacak en erken zamanın konuşulması gelir.

Tabii ki bir çok estetik ameliyatı geçirmiş olan hastanın bildiği gibi bu ameliyatlar için en erken 6. ay uygun olacaktır. Ama öncesinde hastaların rahatlamasını sağlayacak ek tedbirler de alınabilir. Örneğin erken dönemde rinoplasti (estetik burun) ameliyatı sonrası bir tarafta çöküklük gözlemleniyorsa o tarafa geç emilen dolgular, hatta bazen 3-4 aylık periyodu doldurduysa kalıcı olan dolgularla revizyona gerek kalmadan hastanın şikayeti giderilebilir. Genellikle meme, karın germe, liposuction gibi vücudun giyisilerle kapatılabilen bölgelerine yapılan ameliyatlar sonrası hastaların işi biraz daha kolaydır. Ancak işin psikolojik boyutu ön planda olduğundan hastanın 2. operasyonu bekleme döneminde gerekirse Psikiatrik yardım alınması da önerilebilir.

Hastaların bilmesi gereken en önemli olgu, hiçbir hekim kötü ameliyatlar yapmak istemez. Tabii ki revizyon ihtiyacı olması durumunda ilk ameliyatı yapan hekimin hastaya yaklaşımı çok önemlidir. Ancak bazı durumlarda hastaların minör problemleri çok fazla kullandığı da gözlemlenmektedir. Bu durumlarda hastaların ilk işlemi gerçekleştiren hekimi tekrar seçmemesi çok olağandır. Tabii ki burada ikinci başvurulan hekimin ameliyatı yapan ilk hekim kadar ameliyata hakimiyeti olamaz, ancak 2. ameliyat öncesinde çok değişkenli bir planlama ile bu problem her Plastik Cerrah tarafından aşılabilir.

Birçok Plastik Cerrah daha önceden ameliyat olmamış hastalara operasyon yapmak ister ancak bu her zaman mümkün olamaz. Revizyon ameliyatlarında bu konuda çok fazla ve yeterli deneyimi olan cerrahların tercih edilmesi de önemlidir.

Hastaların 2. operasyon sonrasında iyileşme sürecinin daha uzun olacağı, bazen tek bir revizyonun yetersiz kalabileceği ve hiçbir zaman ilk ameliyatı düzgün yapılmış bir hasta kadar başarı sağlanamayacağını da bilmeleri gerekir.

 

 

 

 

2024 Estetik ameliyatı fiyatları