Kirpik Ekimi

Kirpiklerinin sayısı yetersiz olan, daha dolgun, uzun ve gür kirpiklere sahip olmak isteyen bayanlar genellikle takma kirpik kullanmaktalar. Kirpiklere yapıştırılarak uygulanan takma kirpiklerin ömrü bir-iki gün ile sınırlı olup, kullanım sayısına bağlı olarak kolay deforme olmakta ve mevcut kirpiklere de zarar vermektedir. Uzun süreli kullanım sonrasında da mevcut kirpikler de azalmaktadır. Bu bakımdan takma kirpikler kullanışlı değildir.

Saç ekiminde de kullanılan alım tekniği olan “FUE” yöntemi ile kesi yapılmadan, kişinin kendi saç teli veya kasık bölgesi kıllarından toplanan kıl folikülleri ile kirpik ya da kaş ekimi yapılabilir. Hiçbir kesi işlemi yapılmadan uygulanan yöntem ile enfeksiyon, kanama, yara iyileşmeme riski ortadan kalkmaktadır. Uygulama sonrasında kişi, günlük yaşamına birkaç saat içerisinde döner.

Kirpik ekimi her iki cinste hipotiroidi, Addison başta olmak üzere hormonal bozukluklara sahip kişiler ile doğuştan ince ve seyrek yapılı kirpikleri olan kişilere uygulanabilir. Hiç kesi olmadan yapılan ekim işlemi sonrasında doğal kirpik ya da kaşa sahip olunmaktadır. Uygulama sonrasında ekilen kıl kökleri uzadığından ekilen kirpiklerin zaman zaman kesilmesi ve kirpik şekillendirici aletler ile biçimlendirilmesinin yeterlidir.

Saç, kaş ve sakal ekiminde olduğu gibi kirpik ekimi sonrasında da kirpikler çıktıktan sonra yoğunlaştırmak için ikinci bir sıkılaştırma uygulamasının yapılabilir. İstendiği takdirde ekilen kaş ve kirpikler boyanabilir.

Yöntem: Kirpik ekimi esnasında kullanılan teknikler farlılıklar gösterebilir. Tercih edilen birden çok yöntem bulunmaktadır. Klasik yöntemde ekilecek yere kanal adı verilen mikro delikler açılıp, doğrudan ekim yapılırken, diğer bir yöntemde kirpik cildi cerrahi olarak kaldırılarak köklerin birbirine paralel olarak yerleştirilmesi sonrasında, kapak cildi tekrar yerine dikilir.

Kliniğimizde tercih edilen yöntemde FUE tekniği ile ense veya kasık bölgesinden kıl folikülleri mikromotor (tur motoru, mikrodril) ucuna takılarak kullanılmak üzere tasarlanmış trepentine adı verilen silindirik içi boş ucu keskin 0.6-0.8 milimetre çaplı aletler ile çevresindeki ince bir deri dokusuyla birlikte bulunduğu yerden ayrılarak alınır. Bu şekilde toplanan foliküller, yapılan planlamaya uygun olarak kirpiklerin açısı ile uygun bir biçimde göz kapağına paralel “Choi ” adı verilen özel iğneler yardımıyla deride hiç bir kesi yapılmadan ekilir. İşlem sırasında göz kapağı yapısına ve mevcut kirpiklerin sayısına göre değişmekle birlikte en fazla 50-60 kök ekilir.

İyileşme: Köklerin yerine yerleştirilmesini takip eden 5-7 gün içerisinde, ekilen kökler yeni yerlerine adapte olur. Yeni kirpikler, ekildikleri bölgedeki kan damarları vasıtasıyla beslenir ve canlılıklarını sürdürür. Bu şekilde ömür boyu dökülmeyen, istenildiği gibi şekil verilen doğal kirpikler elde edilir.

Kliniğimizde bu alandaki en son metot olan FUE ile “Choi” iğneleri kullanılarak kanal açılmaksızın elde edilen delikten yerleştirme işlemi tercih edilmektedir, çünkü, bu yöntemle kapak cildine ekilecek kirpikler ters yönden girilerek yerleştirildiğinden daha hızlı bir iyileşme sağlanır. Köklerde herhangi bir oynama olmaz ve daha sık ekim yapılabilir.

Herhangi bir kesi olmadığından, herhangi bir enfeksiyon riski olmaz. Uygulama sonrasında kişi, günlük yaşamına 1-2 saat içerisinde dönebilir. Uygulama ortalama 1-1,5 saat sürer. Sıklaştırma için uygulamanın genellikle bir kez daha tekrarlanması yetmektedir. Sıklaştırma sırasında yine aynı sayıda ekim yapılabilir.