Kepçe Kulak Düzeltilmesi (Otoplasti)

Kulağın kafaya olan uzaklığı ve kulağın açıları kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Kulağın kıvrımlarının normale göre az ve/ veya kafadan uzaklığının çok olmasına ‘kepçe kulak’ adı verilir. Anatomik açıdan hiçbir sorun yaratmayan bu durum, özellikle çocukluk döneminde psikolojik travmaya ve arkadaş çevresinde alay konusu olmaya yol açabilmektedir. Altı yaş civarında kulak gelişimi büyük oranda (%80) tamamlandığı için, düzeltme işlemi özellikle bu yaştan sonra yapılır. Kepçe kulak ameliyatları altı yaşından itibaren yapılmakla birlikte, çoğu zaman daha ileri ki yaşlarda doktora başvurulması durumunda da aynı işlem hastaya uygulanarak açı ve şekil bozuklukları düzeltilir.
Erişkinlerde diğer ameliyatlarda olduğu gibi, ameliyat öncesinde 10-15 gün süreyle aspirin ve kan sulandırıcı( özelikle multi vitamin tabletleri, ginseng gibi bitkisel kaynaklı maddeler, vb) maddeler, ameliyattan 1 gün öncesinde alkol kullanılmamalıdır. Ayrıca hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir. Antibiyotik ve ilaç alerjisi varsa yine doktora bildirilmelidir. Operasyon genel anestezi veya sedasyonla lokal anestezi altında (çocuğun sakinleştirilmesi ve ameliyat bölgesinin uyuşturulmasını takiben) yapılabilir. İleriki yaşlarda yapılacak ameliyatlarda genel anestezi pek tercih edilmez, sedasyon ve lokal anestezi ön planda tutulur. Ameliyat sedasyon ve lokal anestezi altında yapılırsa hastanede yatılması gerekmez. Operasyon genellikle kulak arkasından yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Kıkırdak şekillendirilerek, kafa kulak arasındaki açı ve mesafe ayarlanır. Yine kulak arkasındaki kesi kapatıldıktan sonra hafif baskılı bir pansuman uygulanır. İşlemden sonraki ilk hafta kulak üzerine yatılması istenmez. İkinci haftadan itibaren üzerine yumuşak bir yastıkla yatılabilir. Baş yüksekte olacak şekilde 2-3 yastıkla yükseltilmelidir. İlk iki gün gerginlik ve baskı hissi doğaldır. Üçüncü günden itibaren bu baskı ve gerginlik hissi azalmaya başlar. Operasyonu izleyen 4.-5. günde pansuman ilk açıldığında kulaklar hafif ödemli, sararmaya yüz tutmuş, mor şekilde olabilirler. Pansuman açıldığı günden itibaren ameliyat bölgesi yıkanabilir ve nemlendirici krem bütün kulağa sürülebilir. Geceleri iki hafta süreyle kulağın kıvrılmasını engelleyecek bir tenisçi bandı giyilir. Ameliyattan sonraki ilk günlerde artan ve zonklayıcı tarzda ağrı, ameliyat bölgesinden gelen bir sızıntı ve kanama doktorunuzla teması gerektiren durumlardır. Kepçe kulak ameliyatlarında her ameliyatta olduğu gibi tanımlanmış birden fazla teknik bulunmakla birlikte tanımlanmış standart birtakım manevralar mevcuttur. Kulak yapısı, açısı, kulaktaki deformitenin özelliklerine göre ameliyat sırasında yapılacak manevralar tespit edilir. Bizim uyguladığımız teknik daha önce de bahsettiğimiz üzere, kulak arkasına yapılan bir kesi ile bir miktar deri fazlasının çıkarılmasını takiben kulak kıkırdağının oturacağı cebin oluşturulması ve sonrasında buraya dikişlerle fiksasyonu açı azaltılmasına yönelik bir manevradır. Eğer kulakta ek olarak kıvrım eksiği varsa kulak kıkırdağı ön taraftan hafifçe zayıflatılarak kıvrım oluşturması sağlanır ve yine dikişlerle yeni şekline adapte edilir. Tüm bu yapılan manevralara ek bir takım teknik detaylar mevcut olmakla birlikte bu manevralar sonrası kulak istenilen şekli almış olacaktır. Sonrasında yapılan kesiler kapatılarak işlem sonlandırılır.