Meme Büyütme

Yapılan Cerrahi Girişim: Göğüslerin boyut ve şekillerinin çeşitli tipte meme protezleri ile güzelleştirilmesidir. İşlem esnasında teknolojik olarak en gelişmiş materyallerden biri olan “meme implantları” kullanılır. Günümüzde genellikle kohezif silikon jel implantlar tercih edilmektedir.Bu implantlarla diğer dokulara sızma, patlama gibi riskler ortadan kaldırılmıştır. Meme dokusunun kıvamını en iyi şekilde taklit ettikleri gibi, bu implantların halk arasında “damla” protez olarak adlandırılan “anatomik” tiplerinde yağda yumurta gibi duran meme protezleri de tarihe karışmıştır. Bu şekilde hastalar çıplakken bile implantları farkedilememektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla meme implantları yerine geçebilecek kişinin kendi dokusundan alınan yağ hücrelerinin meme büyütmede kullanılması daha fazla düşünülmeye başlanmıştır. Tabii burada yağ hücreleri ile birlikte yağ dokuda bulunan kök hücrelerin saflaştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmek suretiyle yağ dokusu ile birlikte enjeksiyonu daha önceden de çok defalar denenmiş bu yöntemin başarısını arttırmış olmaktadır. Bu şekilde daha fazla yağ dokunun enjeksiyon sonrası yaşaması sağlanarak yeterli büyütmenin daha az seferde yapılması mümkün olmaktadır.

-Ameliyat süresi: 40 dakika – 2 saat.-Anestezi koşulları: Genel anestezi ya da sedasyon altında lokal anestezi.-Hastanede kalış: Genellikle 1 gün-Olası rahatsızlıkları: Geçici sızı, şişlik, meme ucunun duyusunda geçici olarak azalma (çok nadir). Memede bir iki hafta dokunmaya karşı hassasiyet-Riskleri: Memenin içindeki protezin etrafında sert bir kılıf oluşması (kapsül kontraktürü), kanama ve enfeksiyon gibi genel cerrahi riskler, meme ucunun duyarlılığında artma ya da azalma gibi geç dönem komplikasyonları %1 in altındadır, daha sonraki mammografilerde konuda deneyimli bir radyolog gerektirmesi.

-İşe dönüş: 3-7 gün. Göğüslere fiziksel temas 2-3 haftadır, balensiz sporcu sütyenleri giyilir, -İzlerin solması: 2-4 ay.