Kapalı Rinoplasti

admin - Kasım 1, 2019

Dr Alper Tuncel – Dr Alper Tuncel ­

Op. Dr. Alper Tuncel – Ekim 8, 2009
Burun ameliyatları için günümüzde halen 2 ana teknik ile girişim yapılmaktadır. Bunlardan Plastik Cerrahlar tarafından en çok tercih edileni kapalı tekniktir.
Her ne kadar son zamanlarda açık teknik ile yapılan girişimlerin ve sadece bu teknik ile işlem yapan hekimlerin sayısı artmış olsa da, kapalı teknik popülaritesini korumaktadır. Birçok hastaya yanlış olarak kapalı tekniğin eski teknik olduğu aksettirildiği hastalarımızdan duyulmakla birlikte bu iki yöntem veya giriş yolu arasında eskilik veya yenilik gibi bir fark yoktur.
Kapalı teknik daha çok deneyimli cerrahların tercih ettiği bir yöntem olup tüm hastalara istisnasız  uygulanabilir. Kapalı tekniğin ön plana çıkan avantajları,
1-Tip (burun ucu) ödeminin(şişlik) açık tekniğe göre oldukça kısa süremesi neticesinde çabuk şeklin oturması. Hatta 1-2 ay içerisinde net bir görüntü sağlanmasına rağmen açık rinoplastide bu süre 1 seneye kadar uzaması.
2-Dışardan görülen hiçbir izin olmaması.
3-Şekillendirmenin burun kemiklerine cilt yapışık olduğu hade yapılmasından dolayı kolay şekillendirme ve çabuk iyileşme (ödemin azalması nedeniyle).
4-Ameliyat süresinin yarı yarıya kısa olması, dolayısıyla daha az anesteziye maruziyettir.

Yüz Germe

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009
Yapılan Cerrahi Girişim: Yüz-boyun ve alın bölgesindeki sarkmış-kırışmış cildin ve fazlalık yağ dokularının alınıp, kasların ve derinin askılanarak yüzün gerilmesi, gençleştirilmesi.
-Ameliyat süresi: 3 saat, gerekli olan miktara göre daha kısa ya da uzun olabilir: 2-4 saat
-Anestezi koşulları: Genel anestezi, bölgesel girişimler için sedasyon
altında lokal anestezi
-Hastanede kalış: 1-2 gün, Alın germede: 0-1 gün
-Olası rahatsızlıkları: Geçici şişlik ve morluklar, deride hassasiyet ya da hissizlik, ve geçici bir gerginlik hissi. Ciltte kurumalar.
-Riskleri: Yüz sinirlerinin hasarlanması: sıklıkla şişliğe bağlı geçici olarak, ve nadiren de hasara bağlı kalıcı olarak alında asimetri.
-İşe dönüş 14-20 gün
-Ağır egzersiz: 2. hafta.
-Morlukların geçmesi: 2-3 hafta.
-Güneşten korunma: 4-6 ay.

Endoskopik Yüz Germe

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009

Yer çekiminin yıllar boyunca etkileri ve mimik kaslarının aşırı kasılmaları üst yüz bölümü olarak tanımladığımız alın ve kaş bölgelerinde birtakım deformasyonlara neden olur. Alında çizgiler derinleşir kaşlar aşağıya doğru düşer ve göz kapakları üzerinde bir katlantı oluşturur. Göz yanlarında kaz ayağı tabir edilen çizgiler meydana gelir. Bu durum kişide yorgun ve neşesiz bir ifadenin ve yaşlı bir görünümün oluşmasına neden olur. Bu görünümün ortadan kaldırılması sarkmış alın derisi ve kaşların gerilerek eski yerlerine getirilmesi elmacık kemikleri üzerinde olması gereken yağ dokularının toparlanması ve kırışıklıkların ortadan kaldırılması ile mümkün olmaktadır.

Endoskopik yüz germe 1 er cm ilk kesiler ile saçlı deri içerisinden yapılır. İşlem sırasında yapılan kesiler saçlı deri içerisinde kaldığından işlem tamamen “izsiz” bir operasyondur. Ameliyat için genel anestezi tercihimizdir, ancak bazı durumlarda sedasyon destekli lokal anestezi uygulaması özellikle yurtdışında görülmektedir. Genel anestezinin konforu yanında düşük tansiyon sağlanabildiği için kanamasız olması tercihimizde en önemli etkenlerdir. Operasyon sonrası duruma göre bandaj veya yüz korsesi ile çıkan hastanın 1. hafta kontrolünde bandajları yenilenir ve 15 gün-21 gün arası tüm bandajlar ve korse tedricen çıkartılır.

Operasyon sonrası 3-4 hafta kaba bir ödem, daha sonrasında 1-2 ay hafif özellikle sabah kalkıldığında ve geceleri artan tarzda ödem devam eder. Bu aydan sonra yüzün şekli zaman içerisinde giderek oturur 6ay 1 sene içerisinde son halini almış olur.

Dudak Kalınlaştırma

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009

Yaşlanan ciltte kollajen ve yağ dokusu içeriğinde azalma kaçınılmazdır. Sonuç olarak yaşlanan ciltte sarkmalar, çökmeler ve kırışıklıklar oluşur. Dolgu maddeleri kullanılarak ciltteki kırışıklıklar ya da kaybedilen yapılar yerine konularak cilt daha genç daha diri ve daha sağlıklı bir görünüm sağlanır. Dolgu maddelerini iki ana gruba ayırmak mümkündür. Birincisi kişinin kendi dokusu ile yani otojen ikincisi ise dışardan hazır uygulanan birtakım materyallerdir. Hazır uygulanan dolgu maddelerinden dünyada da en çok kullanılanı ve en güvenilir olanı hyaluronik asit içeren preparatlardır. Dolgu maddesi olarak kullanılan “hyaluronik asit” aslında ciltte bulunan doğal bir maddedir. Hyaluronik asit preparatları hayvansal hammadde içermeyen, stabilize bir asittir. Çeşitli formları mevcuttur, FDA onaylı bir üründür. Hyaluronik asit içeren dolgu maddelerinin kalıcılığı 6 ay ila 1 yıl arasında değişir. Diğer hazır dolgu maddelerinden calcium hydroxylapatite içerenler 24 ay süre ile kalıcılık sağlar. FDA onaylı bir üründür. Uygulamadan önce konforu artırmak için lokal anestezik krem ya da buz uygulaması kullanılabilir. Uygulama cilt içine mikroenjeksiyonlar ile yapılır. Hastada çok az bir rahatsızlık hissi oluşabilir. Sonuçlar hemen görülür. Enjeksiyon bölgesinde geçici ödem, kızarıklık olabilir. Birkaç gün içinde geçer. Dolgu maddeleri en çok dudak kalınlaştırma, alın çizgileri, ağız etrafı ve gülme çizgileri, göz etrafındaki kırışıklıkları gidermek amaçlı kullanılır.

Kepçe Kulak Düzeltilmesi (Otoplasti)

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009

Kulağın kafaya olan uzaklığı ve kulağın açıları kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Kulağın kıvrımlarının normale göre az ve/ veya kafadan uzaklığının çok olmasına ‘kepçe kulak’ adı verilir. Anotomik açıdan hiçbir sorun yaratmayan bu durum, özellikle çocukluk döneminde psikolojik travmaya ve arkadaş çevresinde alay konusu olmaya yol açabilmektedir. Altı yaş civarında kulak gelişimi büyük oranda (%80) tamamlandığı için, düzeltme işlemi özellikle bu yaştan sonra yapılır. Kepçe kulak ameliyatları altı yaşından itibaren yapılmakla birlikte, çoğu zaman daha ilerki yaşlarda doktora başvurulması durumunda da aynı işlem hastaya uygulanarak açı ve şekil bozuklukları düzeltilir.
Erişkinlerde diğer ameliyatlarda olduğu gibi, ameliyat öncesinde 10-15 gün süreyle aspirin ve kan sulandırıcı( özelikle multivitamin tabletleri, ginseng gibi bitkisel kaynaklı maddeler, vb) maddeler, ameliyattan 1 gün öncesinde alkol kullanılmamalıdır. Ayrıca hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir. Antibiotik ve ilaç alerjisi varsa yine doktora bildirilmelidir.Operasyon genel anestezi veya sedasyonla lokal anestezi altında (çocuğun sakinleştirilmesi ve ameliyat bölgesinin uyuşturulmasını takiben) yapılabilir. İleriki yaşlarda yapılacak ameliyatlarda genel anestezi pek tercih edilmez, sedasyon ve lokal anestezi ön planda tutulur. Ameliyat sedasyon ve lokal anestezi altında yapılırsa hastanede yatılması gerekmez.Operasyon genellikle kulak arkasından yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Kıkırdak şekillendirilerek, kafa kulak arasındaki açı ve mesafe ayarlanır. Yine kulak arkasındaki kesi kapatıldıktan sonra hafif baskılı bir pansuman uygulanır. İşlemden sonraki ilk hafta kulak üzerine yatılması istenmez. İkinci haftadan itibaren üzerine yumuşak bir yastıkla yatılabilir. Baş yüksekte olacak şekilde 2-3 yastıkla yükseltilmelidir. İlk iki gün gerginlik ve baskı hissi doğaldır. Üçüncü günden itibaren bu baskı ve gerginlik hissi azalmaya başlar. Operasyonu izleyen 4.-5. günde pansuman ilk açıldığında kulaklar hafif ödemli, sararmaya yüz tutmuş, mor şekilde olabilirler. Pansuman açıldığı günden itibaren ameliyat bölgesi yıkanabilir ve nemlendirici krem bütün kulağa sürülebilir. Geceleri iki hafta süreyle kulağın kıvrılmasını engelleyecek bir tenisçi bandı giyilir. Ameliyattan sonraki ilk günlerde artan ve zonklayıcı tarzda ağrı, ameliyat bölgesinden gelen bir sızıntı ve kanama doktorunuzla teması gerektiren durumlardır.Kepçe kulak ameliyatlarında her ameliyatta olduğu gibi tanımlanmış birden fazla teknik bulunmakla birlikte tanımlanmış standart birtakım manevralar mevcuttur. Kulak yapısı, açısı, kulaktaki deformitenin özelliklerine göre ameliyat sırasında yapılacak manevralar tespit edilir. Bizim uyguladığımız teknik daha önce de bahsettiğimiz üzere, kulak arkasına yapılan bir kesi ile bir miktar deri fazlasının çıkarılmasını takiben kulak kıkırdağının oturacağı cebin oluşturulması ve sonrasında buraya dikişlerle fiksasyonu açı azaltılmasına yönelik bir manevradır.Eğer kulakta ek olarak kıvrım eksiği varsa kulak kıkırdağı ön tarftan hafifçe zayıflatılarak kıvrım oluştuması sağlanır ve yine dikişlerle yeni şekline adapte edilir. Tüm bu yapılan manevralara ek bir takım teknik detaylar mevcut olmakla birlikte bu manevralar sonrası kulak istenilen şekli almış olacaktır. Sonrasında yapılan kesiler kapatılarak işlem sonlandırılır.

Göz Torbası Alınması (Blefaroplasti)

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009

Yapılan Cerrahi Girişim: Üst ve alt gözkapaklarındaki sarkma ve torbalanmaların fazla deri-yağ ve kasların alınarak giderilmesi.
-Ameliyat süresi: 30 dakika – 2 saat; üst, alt ve üst + alt göz kapağına yapılmasına göre değişmektedir.
-Anestezi koşulları: Genel anestezi ya da sedasyon altında lokal anestezi -Hastanede kalış: Kalınmaz, geçici olarak bir süre takip edilir, ya da 1 gün.
-Olası rahatsızlıkları: Geçici gerginlik hissi ve morluklar, göz kurumaları ya da yaşlanmaları, gözlerde geçici kaşınma -Riskleri: Kanama ( 2 hafta önce kanamayı arttıracak ilaçların alımı durdurulmalıdır) , enfeksiyon, nadiren alt kapakta çekintiler.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz

Orta Yüz Gençleştirme

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009

Yerçekimi etkisi, yıllar içinde orta yüz bölümünde de yaşlanma etkilerini ortaya çıkmaktadır. Elmacık kemiği üzerinde bulunan yağ yastıkçığının aşağıya doğru sarkması elmacık kemiği üzerindeki dolgunluğun yok olmasına neden olur. Aşağıya doğru sarkan bu ciltaltı dokuları burundan dudak kenarına uzanan kıvrım olan nasolabial kıvrım üzerinde bir deri katlantısı şeklinde ortaya çıkmakta ve bu çizginin derinleşmesine sebebiyet vermektedir. Orta yüz gençleştirme ameliyatlarında amaç sarkmış olan ciltaltı yağ yastıkçıklarının orijinal yerlerine alarak elmacık kemiği üzerindeki kişiye genç ve çekici bir görünüm veren dolgunluğu tekrar sağlamak ve nasolabial kıvrımın üzerindeki katlanmayı kaybederek bu çizginin derinliğini azaltmaktır. Son yıllarda endoskopik cerrahi orta yüz gençleştirme ameliyatlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Saçlı deri içinde şakak bölgesinde yapılan 3-4 cm’lik bir kesi ile elmacık kemiği üzerindeki yumuşak dokular serbestleştirilir. Bazı vakalarda ağız içinden dudak ile dişler arasındaki oluktan yapılan 2-3 cm’lik kesi bu serbestleştirmeye yardımcı olur. Serbestleştirilen yağ yastıkçıkları bir veya iki dikişle şakak bölgesindeki sağlam zarsı (temporal fasia) dokulara asılır. Böylece elmacık kemiği üzerindeki dolgunluk sağlanmış ve nasolabial kıvrımın derinliği azaltılmış olur. Endoskopik orta yüz gençleştirme ameliyatını genel anestezi altında yapılması tercih edilmektedir. Genellikle hastalarda kaş ve alın düşüklüğü de olduğundan aynı kesilerden alın germe ve kaş kaldırma işlemi de birlikte yapılmaktadır. Hastalar ameliyattan birkaç saat sonra eve dönebilmektedir. Yüz ve göz çevresindeki morluk ve şişlikler 7-10 gün içinde genellikle kaybolur ve kişi günlük aktivitelerine ve işine bu süre içinde dönebilir.

Alın Germe ve Kaş Kaldırma

admin - Kasım 1, 2019

Op. Dr. Alper Tuncel – Kasım 14, 2009

Yer çekiminin yıllar boyunca etkileri ve mimik kaslarının aşırı kasılmaları üst yüz bölümü olarak tanımladığımız alın ve kaş bölgelerinde birtakım deformasyonlara neden olur. Alında çizgiler derinleşir kaşlar aşağıya doğru düşer ve göz kapakları üzerinde bir katlantı oluşturur. Göz yanlarında kaz ayağı tabir edilen çizgiler meydana gelir. Bu durum kişide yorgun ve neşesiz bir ifadenin ve yaşlı bir görünümün oluşmasına neden olur. Bu görünümün ortadan kaldırılması sarkmış alın derisi ve kaşların gerilerek eski yerlerine getirilmesi ve kırışıklıkların ortadan kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Endoskopik cerrahinin, yüz gençleştirmede kullanılması ve plastik cerrahideki son 10 yıldaki en büyük gelişmelerden biridir. Endoskopik cerrahinin avantajları uzun kesiler yapmak yerine küçük kesiler yoluyla ameliyatların gerçekleştirilmesi böylece hem daha az iz bırakması hem de daha çabuk iyileşme ve his kusuru gibi kalıcı kusurlardan korunulmasıdır. Endoskopik cerrahi, plastik cerrahide en çok alın ve kaş kaldırma ve orta yüz gençleştirme ameliyatlarında kullanılmaktadır. Bu işlem saçlı deri içerisine yapılan 2-3’er cm’lik kesilerden yapılır. Bütün ameliyat bu küçük kesilerden sokulan aletler yardımıyla gerçekleştirilir. Küçük optik bir kamera kesilerden birinden sokulur ve televizyon ekranında çalışılacak alan görüntülenir. Özel endoskopik alet ve disektörlerle alın derisi ve kaşların kafa kemiklerinden serbestleştirilmesi yapılır ve asıcı dikişler ile daha yüksek noktalara tespit edilir. Bu ameliyat sedasyon altında lokal anestezi ile yapılabilmekle birlikte biz genel anesteziyi tercih etmekteyiz. Hasta ameliyattan birkaç saat sonra aynı gün evine dönebilmektedir. Alın bölgesine ve saçlı deriye 48-72 saat elastik bandaj uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde pek ağrı olmamakla beraber özellikle 24 saaten sonra göz çevresinde ödem ve morluklar oluşmaktadır. Bu ödemler genellikle bir hafta içinde kaybolmaktadır. Endoskopik alın ve kaş kaldırma yüzün üst bölümünün gençleştirilmesi işlemidir ve yüz germe, gözkapağı estetiği ameliyatlarıyla kombine olarak uygulanabilen bir yöntemdir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz